Bel mij!

 

Vul hier uw gegevens in en er zal z.s.m. contact met u worden opgenomen.


 
 

Samenlevingscontract: snel en voordelig afsluiten

U en uw partner willen zo snel mogelijk en zonder veel poespas een notarieel samenlevingscontract tegen zo laag mogelijke kosten. Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen er - in goed overleg met u en uw partner - voor zorgen dat het samenlevingsovereenkomst binnen 2 dagen is getekend.

Op deze pagina vindt u informatie over samenwonen en waarom het belangrijk is dat mensen die samenwonen een notarieel samenlevingsovereenkomst hebben.

Om de zaak in gang te zetten neemt u 3 stappen die op deze pagina zijn beschreven.

Hypotheek berekenen

Bij het berekenen van een hypotheek spelen een aantal factoren een rol. De hoogte van de hypotheekrente is van invloed...

Geld lenen

Een geldlening is het tijdelijk beschikbaar stellen van geld door een geldschieter, doorgaans een bank, aan de lener. Dit kan...

Waarom is het verstandig om een samenlevingscontract te maken?

1. Uw samenlevingscontract en het verblijvingsbeding:

In het samenlevingsovereenkomst kan worden afgesproken, dat de gezamenlijke bezittingen bij overlijden van één van beide partners zonder vergoeding aan de langstlevende partner toekomen. Dit wordt een "verblijvingsbeding" genoemd. Hieraan kan een fiscaal voordeel zijn verbonden, met name voor die samenlevers die nog niet in aanmerking komen voor de partnervrijstelling voor de erfbelasting. Voor deze samenlevers is een verkrijging op grond van een verblijvingsbeding voor de erfbelasting onbelast.

2. Uw samenlevingsovereenkomst en erfbelasting:

Door het opstellen van uw samenlevingsovereenkomst kunt u bereiken dat u versneld in aanmerking komt voor het lage tarief voor de erfbelasting die geldt voor partners. Partner in de zin van de erfbelasting bent u als u volgens de "gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" 5 jaar samenwoont of als u een half jaar een samenlevingscontract heeft en een half jaar samenwoont.

3. Uw contract en de woning:

In uw samenlevingsovereenkomst kunt u vastleggen hoe de financiële verhoudingen liggen bij de aanschaf van de gemeenschappelijke woning (één van u beiden heeft bijvoorbeeld meer spaargeld in de woning geïnvesteerd dan de ander) en hoe dit verrekend dient te worden bij de beëindiging van uw samenwoning.

Indien de woning eigendom is van één van u beiden, kunt u in uw samenlevingscontract vastleggen dat de ander bij het einde van uw samenwoning recht heeft op een bepaalde verrekening van de door u beiden opgebouwde "overwaarde" in deze woning.

Huis kopen

Bij het kopen van een huis is een goede voorbereiding belangrijk. Bij de aanschaf van een huis komt namelijk veel kijken. Globaal is het kooptraject op te delen in tien stappen. Bij het zoeken van een huis maak je allereerst de keuze tussen huren en kopen. Kopen biedt...

4. Uw samenlevingsovereenkomst en de huishoudelijke kosten:

In het samenlevingscontract wordt omschreven wat u tot de kosten van de huishouding rekent en wie deze kosten dient te betalen. Meestal spreken partijen hierbij af dat de kosten komen voor ieder van partijen naar evenredigheid van hun netto-inkomens. Dit houdt ook in dat indien één van beiden geen inkomen heeft, de ander alle kosten van de huishouding dient te betalen.

5. Uw samenlevingsovereenkomst en de inboedel/vervoermiddelen:

In uw samenlevingscontract kunt u vastleggen wie eigenaar is van de inboedel en/of vervoermiddelen:

- U kunt goederen privé houden, zodat u in ieder geval voorkomt dat deze goederen bij het einde van de samenwoning dienen te worden verdeeld. Op deze goederen is het verblijvingsbeding niet van toepassing en bij overlijden van de eigenaar van deze goederen komen deze goederen toe aan de erfgenamen van de eigenaar. Dat kan degene zijn met wie het samenlevingsovereenkomst is gesloten, maar dat kan ook bijvoorbeeld de naaste familie zijn van degene die overlijdt. Dit hangt af van de vraag of er een testament is en wat de inhoud daarvan is.

-Goederen kunnen ook gemeenschappelijk bezit zijn. Op deze goederen is het verblijvingsbeding (zie hiervoor) van toepassing en bij overlijden van één van beide partners komen deze goederen toe aan de langstlevende van hen. U kunt een lijst van aanbrengsten -met hierop vermeld de door ieder aangebrachte goederen- aan uw samenlevingscontract hechten. In geval van beëinding van uw samenwoning doordat u uit elkaar gaat komen de aangebrachte goederen dan weer toe aan degene van de samenwoners die de goederen heeft aangebracht.

6. Uw samenlevingsovereenkomst en partnerpensioen:

Als één van beide partners komt te overlijden en deze heeft bij een bedrijfspensioenfonds pensioen opgebouwd, dan heeft de langstlevende partner onder bepaalde voorwaarden recht op een nabestaandenpensioen. In de meeste gevallen is een notarieel samenlevingscontract één van de voorwaarden die door het pensioenfonds wordt gesteld.

7. Uw samenlevingsovereenkomst en een testament:

Zoals vermeld kan in uw samenlevingscontract een beding worden opgenomen waarbij uw gezamenlijke bezittingen bij overlijden van één van de partners, aan de langstlevende partner toekomen. Indien (één van) u naast uw gezamenlijk bezit ook nog privébezittingen heeft (bijvoorbeeld spaartegoeden) en dit privévermogen moet bij het overlijden ook aan de langstlevende partner toekomen (in plaats van aan de familie), dient u hiervoor een testament op te maken.

8. Uw samenlevingscontract en kinderen:

Indien u, ingeval van overlijden, de langstlevende partner wilt beschermen tegen aanspraken van (gezamenlijke) kinderen (kinderen hebben in beginsel een wettelijk erfdeel), kan dit alleen ten behoeve van een partner met wie u een notarieel samenlevingscontract heeft. (NB: om optimale bescherming te bieden aan de langstlevende dient u -indien er kinderen zijn- tevens een testament op te maken).

9. Uw samenlevingsovereenkomst en het beëindigen van uw relatie:

In uw samenlevingscontract wordt omschreven wanneer het samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd en wat de gevolgen zullen zijn bij de verschillende wijzen waarop het samenlevingsovereenkomst wordt beeindigd. Deze zullen anders zijn bij trouwen dan bij uit elkaar gaan! Tevens wordt in het samenlevingscontract over het algemeen een regeling opgenomen over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en de waardering daarvan.

Wat is het?

Een samenlevingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen mensen die samenwonen over zaken die met het samenwonen hebben te maken.

In deze overeenkomst worden de vermogensrechtelijke verhoudingen vastgelegd tussen twee (of meer) personen die een relatie hebben en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Verder kunnen in het contract ook andere (niet vermogensrechtelijke) zaken worden geregeld, zoals afspraken over eventuele kinderen binnen de relatie.

 

Het samenlevingscontract heeft geen aparte wettelijke regeling, zoals het huwelijk en het geregistreerd partnerschap wel hebben.

Zo hebben partners nadat hun samenwoning is beëindigd geen onderhoudsplicht jegens elkaar, tenzij zij hierover afspraken in het samenlevingscontract hebben gemaakt.

 

NOTARIËLE AKTE

Er zijn in beginsel geen eisen gesteld aan de wijze van opstellen van het samenlevingscontract.

Het is echter wel zo dat als het de overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte de wet daar wel gevolgen aan verbindt, die niet gelden ingeval een samenlevingsovereenkomst zonder notariële tussenkomst is opgesteld, zoals:

- met een notarieel samenlevingsovereenkomst hebben de partners eerder recht op de vrijstelling voor erfbelasting zoals die gelden voor echtgenoten;

- met een notarieel samenlevingscontract is de langstlevende partner ingeval van overlijden beter beschermd tegen eventuele aanspraken van kinderen (mits deze bescherming is vastgelegd in een testament).

Zorgverzekering vergelijken

Wilt u een zorgverzekering afsluiten? Vergelijken.net is de website als u een zorgverzekering vergelijken wilt. Meer informatie over veel verschillende soorten verzekeringen kunt u daar vinden. Maandelijkse kosten kunnen eenvoudig naar beneden worden gebracht door onderzoek te doen naar alternatieven voor verschillende kostenposten. Op Vergelijken.NET is een speciale pagina als u uw energie vergelijken wilt, en kunt ook alle goede spaarrentes vergelijken. Uw reisverzekering vergelijken kan een betere dekking en een gunstigere premie opleveren, en ook met autoverzekering vergelijken valt veel geld te besparen door alle premies op een rij te zetten voor uw auto.

Dijkstra Jansen Bergman Notarissen Stadskanaal